Affärsverken

Affärsverken i Karlskrona levererar el, värme och fiber i Karlskrona.

Affärsverken är ett Karlskronabaserat företag som ägs av AB Karlskrona Moderbolag som bygger, utvecklar och driver infrastruktur i Karlskrona. Affärsverken har fyra affärsområden – Energi, Kommunikation, Cirkulär och Skärgårdstrafik.Energiområdet ansvarar för den regionala el-, fjärrvärme- och gasdistributionen i Karlskrona. Det arbetar också med att bygga upp ett smart energisystem som utnyttjar förnybara energikällor och kombinerar produktion, förbrukning och lagring av el.Området Kommunikation sköter utvecklingen och driften av kommunikationssystemen i hela Karlskrona. Detta inkluderar att tillhandahålla tjänster

Kontaktuppgifter Affärsverken

Växel: 0455-783 75
Kundservice:
 0455-783 00
E-post: kundservice@affarsverken.se

Postadress:
Affärsverken
Box 530
371 23 Karlskrona

Deras hemsida finner du på adressen affarsverken.se

Hitta fler elbolag här