Affärsverken

Affärsverken i Karlskrona levererar el, värme och fiber i Karlskrona. Affärsverken är ett Karlskronabaserat företag som ägs av AB Karlskrona Moderbolag som bygger, utvecklar och driver infrastruktur i Karlskrona. Affärsverken har fyra affärsområden – Energi, Kommunikation, Cirkulär och Skärgårdstrafik. Energiområdet ansvarar för den regionala el-, fjärrvärme- och gasdistributionen i Karlskrona. Det arbetar också med att bygga upp ett smart energisystem som utnyttjar förnybara energikällor och kombinerar produktion, förbrukning och lagring av el. Området Kommunikation sköter utvecklingen och driften av kommunikationssystemen i hela Karlskrona. Detta inkluderar att tillhandahålla tjänster

affärsverken

Elbolag i Karlskrona

På sin webbplats ger Affärsverken följande information:

Affärsverken har en bred verksamhet med två gemensamma nämnare – hållbarhet och bra service. Vi arbetar med affärsområdena energi, värme, cirkulär och kommunikation samt kör skärgårdstrafiken i Karlskrona.

karlskrona
Foto på Stumholmen i Karlskrona. .

Karlskrona

Affärsverken har sitt huvudkontor sitt huvudkontor i Karlskrona som är en stad med 66 682 invånare i kommunen. Karlskrona är residensstad för Blekinge län och är belägen på fastlandet och öarna längst österut i Blekinge skärgård. Karlskrona ligger vid E22 och från staden går dagliga färjor till Gdynia i Polen.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0455-783 75
E-post: kundservice@affarsverken.se
Hemsida: www.affarsverken.se


Adress:
Affärsverken
Box 530
371 23 Karlskrona

.