Ale El

Ale El är ett elbolag som har sina kunder i Ale och vissa delar av Lilla Edets kommun. Vanliga hushåll är de vanligaste kunderna, men företaget leverar även el till stora industrier.

Ale El

Elbolag i Ale och Lilla Edets kommun

På sin webbplats skriver Ale El följande information:

Ale El Ekonomisk förening är ett medlemsägt elnätsföretag med drygt 13 000 kunder, fördelat på ca 400 nätstationer, i Ale kommun och delar av Lilla Edets kommun. Vår största andel kunder är privatpersoner men vi levererar även el till industrier med spänningsnivån 24 kV. Vårt elnät består av ca 25 mil luftledning, ca 82 mil kabel i mark, 7 fördelningsstationer och ca 400 nätstationer.

Ale
Bild på Ale kommunhus i Alafors.

Ale

Ale kommun i Västra Götalands län, bildades 1974 och stadens slogan är ”lätt att leva”. Alexander Samuelson, mannen som formgav Coca-Cola-flaskan kommer rån Ale kommun.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0303-33 24 00
E-post: info@aleel.se
Hemsida: https://aleel.se/


Adress:
Lunnavägen 2
Box 3004
449 14 Alafors