Snåla med elen på elens dag!

I år är uppmuntrade branschorganisationen Energiföretagen Sverige till att använda mindre el på Elens dag. På grund av kriget i Ukraina har hela Europa en kraftigt ansträngd energisituation med höga elpriser. Om vi alla snålar lite med elen kan vi tillsammans solidariskt minska trycket på elsystemet och sänka elpriset.

Den 23 januari var det Elens dag. I vanliga fall brukar energibranschen använda dagen, som i år fyller tio år, till att uppmärksamma elens nytta i samhället. Men på grund av den ansträngda energisituationen i Europa vill Energiföretagen i år få svenskarna att snåla med elen, genom sociala medier-kampanjen hELa Sverige snålar!. I vinter behöver vi spara el för att dämpa elpriserna, minska risken för elbrist och visa solidaritet med våra grannländer.

– I år använder vi Elens dag till det viktigaste vi kan göra just nu – att sprida information om, och uppmuntra till, energieffektivisering. Under 2022 minskade svenskarnas elanvändning med 4% för helåret och med 8 % i december. Vi har alla en möjlighet att bidra. Genom att kollektivt spara el trycker vi faktiskt ner elpriserna, säger Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige.

Målet med kampanjen är att få in ett nytt tankesätt hos svenskarna, så att alla lite mer på autopilot minskar sin elanvändning, för hela samhällets skull men också för den egna plånboken.

Topp tre viktigaste åtgärderna för att spara el
De tre viktigaste åtgärderna som kunderna kan ta till för att spara el och minska sin elräkning är att:

  • sänka elvärmen
  • flytta delar av elanvändningen till kvällen, natten eller helgen och
  • spara på varmvatten genom exempelvis kortare duschar och färre körningar med tvätt- och diskmaskin.

Ytterligare åtgärder för sänkt elpris
Om vi lyfter blicken från den enskilda kunden och ser på frågan ur beslutsfattares perspektiv har regeringen möjlighet att hjälpa till att snabbt sänka kundernas elpris genom att tillfälligt ta bort skatt och/eller moms på el. Mer än en tredjedel av kundernas totala elkostnad (el och elnät) består av skatt och moms.

– Att tillfälligt sänka skatt och moms skulle vara en snabb åtgärd, men även en rättvis åtgärd för att sänka priset här och nu eftersom det skulle gynna kunder över hela Sverige, säger Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige.

Lämna en kommentar