Billinge Energi

Billinge Energi AB är ett elbolag med kunder i främst Skaraborg, Västra Götaland. De levererar el till företag, organisationer och privatpersoner.

billinge energi

Elbolag i Skaraborg

På sin webbplats ger Billinge Energi följande information:

Varje dag får cirka 50.000 kunder i Skaraborg sin el från oss. Det gör oss till en av de största elleverantörerna i regionen. Dock skiljer vi oss från många andra på en viktig punkt – vi är ett lokalt företag som inte bara har vårt bästa för ögonen, utan också livet i den region vi lever och verkar i. Därför stöttar vi lokal och förnybar elproduktion, ger tillbaka till lokala idrottsföreningar som ger barn och ungdomar en meningsfull fritid, och ser framåt för att hitta nya, hållbara lösningar.

Skara
Skara centrum med Domkyrkan som reser sig mot skyn.

Skara

Billinge Energi AB har sitt huvudkontor i Skara som är en stad med ca 18500 invånare. Skara, som är en av Sveriges äldsta städer, är känt för bland annat Skara Domkyrka och Sommarland, som grundades av Bert Karlsson. Staden ligger i Skaraborg längs E20 som sträcker sig mellan Göteborg och Stockholm

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0511-215 50
E-post: info@billingeenergi.se
Hemsida: billingeenergi.se


Adress:
Billinge Energi AB
Sven Adolf Norlings gata 35
532 31 Skara

.