Bodens Energi

Bodens Energi ägs av Bodens kommun och är ett elbolag som har sina kunder primärt i kommunen. Enligt bolaget levererar de 100 % förnybar eller återvunnen el till sina bodensare.

Bodens energi

Elbolag i Norrbotten

På sin webbplats ger Bodens Energi följande information:

Bodensarnas eget energibolag och samhällsaktör som producerar, utvecklar och levererar hållbara energilösningar. Vi är en lokal kraft med ansvar för framtiden. Bodens Energi är ett helägt av Bodens kommun vilket innebär att vi arbetar för alla bodensare och med hela kommunen. Vi ska bidra till ett hållbart Boden oavsett om vi jobbar för mer återvunnen kraftvärme, ett stabilt elnät, lokal vattenkraft eller utveckling av laddinfrastruktur och solel.

Boden
Vacker vy från Bodens centralstation.

Boden

Boden är en tätort i Norrbottens län med 28080 invånare i kommunen och genomkorsas av riksväg 97. Stambanan genom övre Norrland och Malmbanan möts i centralorten Boden. I Boden kan du uppleva ett rikt natur- och kulturliv. Boden erbjuder många vackra sevärdheter och populära vandringsleder.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0921-582 00
E-post: info@bodensenergi.se
Hemsida: bodensenergi.se


Adress:
Bodens Energi
Slipvägen 7
961 38 Boden

.