Borlänge Energi

Borlänge Energi erbjuder sina kunder el med förnyelsebara källor såsom sol, vind och vatten. Som kund kan du få det unika Borlängepriset på el.

Borlänge Energi

Elbolag i Dalarna

På sin webbplats ger Borlänge energi följande information:

Vi äger sju stycken egna kraftstationer. Borlänge Energi är även delägare i Bullerforsens Kraft AB som ger ca 35 % av den totala försäljningsvolymen. Du som kund hos oss kan välja en kraftstation nära dig för att få lokalproducerad el och på det viset även stödja det viktiga arbetet med utbyggnad och skötsel av våra lokala och småskaliga kraftverk.

Borlänge
Foto på Borlänge station

Borlänge

Borlänge Energi har sitt huvudkontor i Borlänge som är en stad med ca 52217 invånare i kommunen. Staden ligger i Dalarnas län och är beläget vid Dalälven och är Sveriges 27:e största tätort.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Hemsida: www.borlange-energi.se


Adress:
Aktiebolaget Borlänge Energi
Box 834
781 28 Borlänge

.