Artiklar

Vad är ett elhandelsbolag?

Elhandelsbolag är företag som främst fokuserar på försäljning och distribution av elektricitet till konsumenter och företag. Deras huvudsakliga verksamhet är att köpa elektricitet från olika produktionskällor och sälja den vidare till slutkunder. Elhandelsbolagen är skilda från elnätägare, vilka äger och ansvarar för elnäten genom vilka elektriciteten transporteras. Man kan även kalla de rena elhandelsbolagen för …

Läs mer

Elprisets delar på elräkningen

Här försöker vi förklara elprisets delar på elräkningen, för det finns flera som vill vara med och dela på kakan. Till dagens elpris så ska du addera elhandelsbolagens påslag (som oftast handlar om ören), elnätsbolagens kostnad (elnätsavgiften) och statens kostnad (skatter och avgifter). Kundens elkostnader Konsumentpriset på el består alltså av tre kostnadsdelar – elhandel, …

Läs mer

Snåla med elen på elens dag!

Elens Dag

I år är uppmuntrade branschorganisationen Energiföretagen Sverige till att använda mindre el på Elens dag. På grund av kriget i Ukraina har hela Europa en kraftigt ansträngd energisituation med höga elpriser. Om vi alla snålar lite med elen kan vi tillsammans solidariskt minska trycket på elsystemet och sänka elpriset. Den 23 januari var det Elens …

Läs mer