Eskilstuna Energi & Miljö

Eskilstuna Energi & Miljö är ett elbolag med närproducerad och fossilfri el till kunder i hela landet. De levererar el till företag och privatpersoner. Enligt bolaget är målsättningen att vara ett föredöme för sina kunder inom energi och miljö.

Eskilstuna energi och miljö

Elbolag i Södermanland

På sin webbplats ger Eskilstuna Energi & Miljö följande information:

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi (SEVAB) har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet som levererar optimal nytta till kunder och invånare med minimal miljöpåverkan. För att framgångsrikt kunna fortsätta erbjuda dessa samhällsbärande funktioner även i framtiden beslutade våra ägare att starta Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) – ett gemensamt driftbolag med ansvar för att driva och utveckla EEMs och SEVABs verksamheter och anläggningar.

Eskilstuna
Foto på Eskilstuna.

Eskilstuna

Eskilstuna är den största tätorten i Södermanlands län och 107 864 invånare finns i kommunen. Eskilstunaån rinner genom orten och namnet Eskilstuna kommer från biskop Eskil av Tuna stift med biskopssäte i Tuna. Stålindustrin har länge varit viktigt för orten och Fors Kyrka är den äldsta byggnaden som har funnits sen 1100-talet.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 016-10 60 60
E-post: kundservice@eem.se
Hemsida: eem.se


Adress:
Eskilstuna Energi & Miljö
Kungsgatan 86
631 86 Eskilstuna

.