Forward Energy AB

Forward Energy AB är ett litet elbolag i Solna som erbjuder sina kunder (företag och privatpersoner) elavtal till rörligt inköpspris med 100 % Svensk kärnkraft. Bolaget anser att man måste ta sig an klimat- och energifrågan rationellt.

Forward energy

Elbolag i Solna

På sin webbplats ger Forward Energy AB följande information:

Forward Energy är ett rationellt elbolag som inte är rädda att säga som det är. Ett elbolag där fakta är viktigare än känslor. Vi som har startat Forward Energy är Johan Torselius och Kim Steen. Tillsammans har vi många års erfarenhet av olika roller på traditionella ”gröna” elbolag. När vi började i branschen var förnybar energi något nytt och annorlunda som bara erbjöds av ett fåtal elbolag. Vi har sedan sett hur det förnybara säljargumentet spritt sig och blivit fullkomligt dominerande. Det är problematiskt att marknaden helt fokuserar på framtida lösningar och inte på lösningarna som finns redan idag.

solna
Foto från Solna.

Solna

Forward Energy har sitt kontor i Solna som ligger strax norr om Stockholms innerstad och har 85 450 invånare i kommunen. Solna är Sveriges tredje minsta kommun sett till ytan, ligger i de sydliga delarna av Uppland och har 8 stadsdelar.

Kontaktuppgifter

E-post: info@forwardenergy.se
Hemsida: www.forwardenergy.se


Adress:
Forward Energy AB
Box 3007
169 03 Solna

.