Hedemora Energi

Hedemora Energi är ett elbolag som erbjuder lokal el till sina kunder främst i Hedemora, Dalarna. De levererar el till företag och privatpersoner.

Hedemora energi

Elbolag i Dalarna

På sin webbplats ger Hedemora Energi följande information:

Hedemora Elhandel AB är ett dotterföretag till Hedemora Energi AB och ägs av Hedemoraborna. I ett miljö- och hållbarhetsperspektiv vill vi såklart att den el som redan idag produceras lokalt ska stanna i närområdet. Vi säljer LokalEl som är producerad i våra kraftvärmeverk i Hedemora & Säter samt från vindkraftsparken i Garpenberg.

Bild på Hedemoraryttaren i Gussarvsrondellen i Hedemora, Dalarna.

Hedemora

Hedemora är en tätort i Dalarnas län som har 15 413 invånare i kommunen. 1459 fick Hedemora stadsrätt, vilket innebär att Hedemora är Dalarnas enda medeltida stad med officiella rättigheter. Hedmora kyrka från slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet är ortens enda medeltida byggnad.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0225–349 00
E-post: kontakt@hedemoraenergi.se
Hemsida: www.hedemoraenergi.se


Adress:
Hedemora Energi
Box 33
776 21 Hedemora

.