Hjo Energi Ab

Hjo Energi är ett lokalt elbolag med kunder i Hjo, Skaraborg, Västra Götaland. De levererar el till företag och privatpersoner.

Hjo energi

Elbolag i Västra Götaland

På sin webbplats ger Hjo Energi AB följande information:

Hjo Energi AB är ett helägt kommunalt bolag med säte i Hjo kommun. Företaget distribuerar el och fjärrvärme i Hjo tätort. Värmeverket togs i bruk hösten 1999 och nätet för fjärrvärmen är under fortsatt uppbyggnad. Hjo Energi har även en installationsavdelning som utför installationer för industri, offentliga förvaltningar och privata kunder. Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 bedrivs Hjo Energis elhandel av dotterbolaget Hjo Energi Elhandel AB.

Bild på Hjo centrum

Hjo

Hjo är centralort i Hjo kommun som ligger vid Vätterns västra strand i Västergötland ochhar 9 272 invånare i kommunen. Namnet ”Hjo” kommer från Hjoån som står för ”den oklara, grumliga”. Hjo är känt för att vara en trästad och orten har sedan 1997 ett nära samarbete med Eksjö och Nora för att främja trästädernas besöksnäring.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0503-351 00
E-post: energi@hjoenergi.se
Hemsida: hjoenergi.se


Adress:
Hjo Energi AB
Box 66
544 21 HJO

.