Jönköping Energi

Jönköping Energi AB är ett kommunägt elbolag med kunder i främst Jönköping. De levererar el till företag och privatpersoner.

Jönköping Energi

Elbolag i Jönköping

På sin webbplats ger Jönköping Energi följande information:

En god kraft för ett gott samhälle är Jönköping Energis vision. Vi vill bidra till att driva regionens utveckling. Det gör vi genom att erbjuda hållbara och innovativa tjänster, nu och i framtiden. Hos oss ska det vara enkelt att vara kund. Vi finns nära, och tillsammans med våra kunder bidrar vi till ett hållbart samhälle. Jönköping Energi ägs av kommunen och vår vinst går tillbaka till dig, som bor i Jönköping, i form av investeringar i koncernen, kommunen och genom ett starkt lokalt engagemang.

Jönköping
Foto på hamnkanalen i centrala Jönköping.

Jönköping

Jönköping är residensstad för Jönköpings län och är Sveriges tionde största tätort med 144 699 invånare i kommunen. Jönköping som ligger vid Vätterns södra strand omges av två sjöar (Munksjön och Rocksjön) och längs med staden finns den populära badstranden Vätterstranden. E4:an går genom Jönköping och staden är ett viktigt logistikcenter för många företag, en knytpunkt som binder ihop Sveriges 3 största städer.

Kontaktuppgifter

Kundservice:  036-10 82 20
E-post: kundservice@jonkopingenergi.se
Hemsida: jonkopingenergi.se


Adress:
Jönköping Energi AB
Kjellbergsgatan 3
550 05 Jönköping

.