Karlshamn Energi

Karlshamn Energi AB är ett elbolag med kunder i främst Karlshamn. De levererar el till företag och privatpersoner.

Karlshamn energi

Elbolag i Blekinge län

På sin webbplats ger Karlshamn Energi följande information:

Karlshamn Energi levererar el, fjärrvärme, fiber och vatten till dig. Att vara Karlshamns egna energibolag innebär också att vi påverkar vår omgivning i en hållbar riktning. Detta gör vi genom att leverera miljövänlig el, lokalproducerad värme och vatten och vi bygger infrastruktur via fiber och laddstationer för elbilar. Med våra produkter hjälper vi till att värna om det hållbara och enkla vardagslivet för dig som bor i vår fina kommun.

Karlshamn
Foto på hamnen i Karlshamn.

Karlshamn

Karlshamn är en tätort i Karlshamns kommun, Blekinge län med 32 233 invånare i kommunen. E22:an genomkorsar staden och Blekinge kustbana som går mellan Kristianstad och Karlskrona. Från Karlshamn har du direktförbindelser till Köpenhamn och Karlskrona via Öresundståg och Pågatåg. Riksväg 15 som går mot Halmstad har sin start/slutpunkt i staden liksom Riksväg 29 mot Växjö.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0454-818 00
E-post: kundservice@karlshamnenergi.se
Hemsida: www.karlshamnenergi.se


Adress:
Karlshamn Energi
Box 174
374 23 Karlshamn

.