Kungälv Energi

Kungälv Energi är ett kommunalägt elbolag med kunder i bland annat Göteborg, Bohuslän. De levererar el till företag och privatpersoner.

Kungälv energi

Elbolag i södra Bohuslän

På sin webbplats ger Kungälv Energi följande information:

Elhandelsverksamheten finns i dotterbolaget Kungälv Närenergi. Marknadsfokus är på Kungälv kommuns invånare. Ökningen av marknadsandelen har varit fortsatt stadig under året. All el som säljs är fossilfri, antingen från egen produktion eller köpt med ursprungsmärkning. Det är enkelt och förmånligt att teckna elavtal hos oss samtidigt som du slår ett slag för miljön och lokalpatrioten i dig.

Kungälv
Foto från Kungälv.

Kungälv

Kungälv är en tätort i södra Bohuslän, ca 20 km norr om centrala Göteborg där Göta älv förgrenas i Nordre älv. Kungälv ligger i Kungälvs kommun, Västra Götalands län och har 48 915 invånare i kommunen. E6:an passerar staden och och har en station på Bohusbanan i Ytterby

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0303-23 93 00
E-post: info@kungalvenergi.se
Hemsida: www.kungalvenergi.se


Adress:
Kungälv Energi
Box 515
442 15 Kungälv

.