Kvänum Energi

Kvänum Energi är ett lokalt elbolag med kunder i främst Kvänum, Vara kommun, Västergötland. De levererar el till företag och privatpersoner.

Kvänum energi

Elbolag i Västergötland

På sin webbplats ger Kvänum Energi följande information:

Vi är ditt lokala energibolag när du önskar ett personligt bemötande utan krångligheter och någon som alltid ger dig konkurrenskraftiga priser och el från endast förnybara källor. Kvänum Energi är egentligen två olika bolag; Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening och Kvänum Energi AB. Kvänumbygdens Energi ekonomisk förening är ett nätbolag som bildades 1968 med elkunder i området som ägare. Föreningen har till syfte att trygga elförsörjningen i Kvänumbygden så att alla kunder får säker elleverans. Kvänumbygdens Energi ek. för. äger och underhåller elnätet och är moderbolag till Kvänum Energi AB.

Kvänum
Foto från Kvänum.

Kvänum

Kvänum är en tätort i Vara kommun i Västra Götalands län och orten är belägen på Varaslätten. På orten bor 1 320 invånare och Kvänum är en industriort med ca 1000 arbetstillfällen inom industrin.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0512-79 70 70
E-post: kundtjanst@kvanumenergi.se
Hemsida: kvanumenergi.se


Adress:
Kvänum Energi
Skaragatan 23
535 30 Kvänum

.