Östra Kinds Elkraft

Östra Kinds Elkraft är ett elbolag som vänder sig till kunder i framför allt Tranemo, Ulricehamn och Jönköpings kommuner. Bolaget bedriver även elnätsverksamhet. Östra Kinds Elkraft är en ekonomsik förening som ägs av föreningens elnätskunder. Bolaget handlar även med el och som kund kan man välja mellan rörligt pris och fast pris med 1 eller 3 års bindningstid. Som rörligt pris finns timbaserat spotpris som alternativ.

Östra Kinds Elkraft

Elbolag för Tranemo, Ulricehamn och Jönköpings kommuner

Läs via osterlenskraft.se:

Östra Kinds Elkraft bedriver elnätsverksamhet samt viss entreprenadverksamhet. Distributionsverksamheten omfattar 2 827 kunder. Distributionsnätet omfattar ca 300 nätstationer och ca 625 km ledning. Huvuduppgiften är att med god kvalitet och god ekonomi driva, förvalta och vidareutveckla befintligt elnät inom företagets koncessionsområde, vilket täcker delar av Tranemo, Ulricehamn och Jönköpings kommuner.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0321-53 02 00
Mail info@ostrakindselkraft.se
Hemsida: ostrakindselkraft.se


Adress:

Postadress

Box 6004
514 06 Dalstorp

Besöksadress
Gundlabo
514 61 Dalstorp

Jönköping

Den största staden i Östra Kinds Elkrafts upptagningsområde, dit de vänder sig, är Jönköping. Jönköping är en svensk medelstor stad som ligger i Småland vid Vätterns norra spets. Jönköping, som är Sveriges tionde största stad, är residensstad för Jönköpings län. 2015 fanns strax under 100 tusen invånare och i staden hittar du många industrier och högskola.