Övertorneå Energi

Övertorneå Energi är ett elbolag som distribuerar el inom kommunerna Haparanda och Övertorneå. Kontoret hittar du i Övertorneå. Förutom eldistribution erbjuder de tjänster som bredband, elnät och fjärrvärme.

Elbolag för Övertorneå och Haparanda

Läst via övertorneåenergi.se:

Övertorneå Energi ansvarar för eldistributionen inom Haparanda och Övertorneå kommuner. Från Mattila i söder till Svanstein i norr.

Övertorneå Energi Försäljning ansvarar för fjärrvärme i Övertorneå och är elleverantör till privatpersoner och företag.

Övertorneå Energi AB och Övertorneå Energi Försäljning AB ägs båda till 100% av Övertorneå kommun.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0927-79660
Mail kundtjanst@energi.overtornea.se
Hemsida: övertorneåenergi.se


Adress:

Post & besöksadress
Älvvägen 13
957 31 Övertorneå

Övertorneå och Haparande

Flygbild av Haparanda tätort.

Övertorneå ligger vid Torne älv och riksgränsen mot Finland. I kommunen ingår numera även av Turovaara och delar av byarna Ruskola och Haapakylä. Haparanda är Sveriges östligaste tätort och ligger i Norrbotten. Liksom Övertorneå så ligger Haparande vid riksgränsen precis mot Finland i Öster. Namnet Haparanda kommer från finska Haaparanta som betyder ’aspstrand’.