SEVAB Strängnäs Energi

SEVAB Strängnäs Energi ett lokalt elbolag med kunder i främst Strängnäs, Södermanland. De levererar el till företag och privatpersoner.

SEVAB strängnäs energi

Elbolag i Södermanland

På sin webbplats ger SEVAB Strängnäs Energi följande information:

SEVAB Strängnäs Energi är ett hundraårigt företag med en oöverträffad lokal förankring. Med hög kunskap och god kvalité bygger vi framtidens smarta lösningar inom energi och miljö. Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Strängnäs
Foto på Strängnäs Resecentrum.

Strängnäs

Strängnäs, belägen vid Mälarens södra strand är en tätort i Södermanlands län, biskopssäte för Strängnäs stift och har 38 526 invånare i kommunen. Riksväg 55 och E20 korsar varandra i Strängnäs och resecentrum är en knutpunkt för både tåg och bussar på orten. Strängnäs station (resecentrum) har direkt järnvägsförbindelse med bland annat Stockholm C.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0152-460 50
E-post: kundservice@sevab.com
Hemsida: www.sevab.com


Adress:
SEVAB Strängnäs Energi
Dammvägen 12A
645 21 Strängnäs

.