Södra Hallands Kraft

Södra Hallands Kraft är ett lokalt elbolag med kunder i främst Södra Hallandsregionen. De levererar el till företag och privatpersoner.

södra hallands kraft

Elbolag i Halland

På sin webbplats ger Södra Hallands Kraft följande information:

Varje dag får cirka 50.000 kunder i Skaraborg sin el från oss. Det gör oss till en av de största elleverantörerna i regionen. Dock skiljer vi oss från många andra på en viktig punkt – vi är ett lokalt företag som inte bara har vårt bästa för ögonen, utan också livet i den region vi lever och verkar i. Därför stöttar vi lokal och förnybar elproduktion, ger tillbaka till lokala idrottsföreningar som ger barn och ungdomar en meningsfull fritid, och ser framåt för att hitta nya, hållbara lösningar.

laholm
Foto på Laholms stadshus och bibliotek.

Laholm

Laholm är en tätort i södra Halland som ligger vid ån Lagans utlopp i Laholmsbukten och har 26 575 invånare i kommunen. Laholms stad är den äldsta och minsta staden i Halland med stadsprivilegier från 1200-talet. Riksväg 15 går norr om Laholm och riksväg 24 går rakt igenom orten i östvästlig riktning. Utöver detta passerar E6/E20 i nordsydlig riktning strax väster om Laholm.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0430-480 90
E-post: info@sodrahallandskraft.se
Hemsida: www.sodrahallandskraft.se


Adress:
Södra Hallands Kraft Ek förening
Box 63
312 21 Laholm

.