Sundsvall Energi

Sundsvall Energi är ett litet elbolag med kunder i främst Sundsvall, Västernorrland. De levererar el till företag och privatpersoner.

sundsvall energi

Elbolag i Västernorrland

På sin webbplats ger Sundsvall Energi följande information:

Sundsvall Energi är ett litet energibolag med stort hjärta för regionen. Tillsammans med alla Sundsvallsbor och våra medarbetare bidrar vi till den lokala utvecklingen och det resultat vi skapar går tillbaka till dig som bor här. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB. Vi producerar, levererar och säljer energi i form av värme, kyla och el. I vårt gemensamma uppdrag ligger också att bidra till regionens utveckling, att leverera tjänster som är bra för människorna och bra för vår miljö.

sundsvall
Foto på stadshuset i Sundsvall.

Sundsvall

Sundsvall är en tätort i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län med 99 361 invånare i kommunen. Orten är Sveriges 21:a största tätort och här finns Sveriges enda aluminiumsmältverk och den vackra Sundsvallsbron som är Sveriges längsta motorvägsbro. Europaväg 4 genomkorsar Sundsvall, en väg som binder ihop Norrlandskusten med Stockholm och södra Sverige. Europaväg 14 har sin start och slutpunkt på orten och mot nordväst går Riksväg 86, som utgår från Sundsvall och slutar i Bispgården.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 060-19 22 00
E-post: info@sundsvallenergi.se
Hemsida: www.sundsvallenergi.se


Adress:
Sundsvall Energi
Norra Järnvägsgatan 1
852 31 Sundsvall

.