Svea Solar

Svea Solar är ett elbolag med både internationella och svenska kunder. De levererar el till företag, organisationer och privatpersoner.

svea solar

Elbolag i Stockholm

På sin webbplats ger Svea Solar följande information:

Svea Solar startades av Erik Martinson och Björn Lind 2014, i en lägenhet i Solna utanför Stockholm. I dag verkar vi på fem marknader runt om Europa och förser tusentals privatpersoner, företag och markägare med solenergilösningar. Visionen är densamma nu som då – att leda vägen mot en hållbar framtid med solenergi.

Stockholm
Foto från Sveriges huvudstad, Stockholm.

Stockholm

Stockholm är Sveriges huvudstad samt landets politiska och ekonomiska centrum som har 984 748 invånare i kommunen och i Stockholms län finns 2 434 398 invånare. Stadens grundades av Birger Jarl på 1200-talet och vid tiden för stadsprivilegierna 1436 hade blivit rikets största ekonomiskt och strategiskt viktigaste stad. 1634 blev Stockholm formellt Sveriges huvudstad eftersom både kungahus, regering, riksdag och centralförvaltning samlades permanent i Stockholm.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 010-1712640
E-post: kundservice@sveasolar.com
Hemsida: sveasolar.se


Adress:
Svea Solar
St Eriksgatan 117
113 43 Stockholm

.