Telge Energi

Telge Energi är ett elbolag i Södertälje som har kunder (företag och privatpersoner) i hela Sverige. Företaget erbjuder sina kunder el från sol, vind och vatten via två olika sorters elavtal (rörligt eller tryggt elavtal). De erbjuder även solcellspaket så att kunder kan producera sin egen el, genom ett leasingavtal för solceller .

telge energi

Elbolag i Södertälje

På sin webbplats ger Telge Energi följande information:

Telge Energi är elbolaget från Södertälje som säljer el från förnybara källor. Vi bidrar till en långsiktigt hållbar energiförsörjning och satsar på vårt gemensamma samhälle. Varje dag driver vi på branschen eftersom vi vet att elen påverkar din vardag och spelar en stor roll för vår framtid. Oavsett var i landet man bor vill vi göra det enkelt att göra smarta val på elmarknaden.

södertälje
Foto på Badhotellet i Södertälje.

Södertälje

Södertälje är en tätort i Stockholms län, belägen vid Mälaren och har 102 426 invånare i kommunen. Från början hette orten Telge, 1622 lades prefixet ”söder” till och på 1910-talet skrivs stadens namn om till Södertälje. Under 1950-talet förvandlades Orten till en industristad och företag som Scania och Astra Zenica är stora arbetsgivare.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 010-810 99 00
E-post: kundservice@telgeenergi.se
Hemsida: telgeenergi.se


Adress:
Telge Energi
Box 633
151 27 Södertälje

.