Töre Energi

Töre Energi AB ett lokalt elbolag som vill leverera säker el till sina kunder i Töre, Kalix kommun, Norrbottens län. De lägger stor vikt vid att underhålla och förnya elnätet i området. Bolaget startades 1917 och verksamheten har utvecklats under många år och idag har de ca 1000 kunder.

töre energi

Elbolag i Kalix

På sin webbplats ger Töre Energi följande information:

Töre Energi har levererat el till Törebor sedan 1917 och har i dagsläget ca 1000 abonnenter. Vi vill erbjuda våra kunder en säker eldistribution, utan längre elavbrott och lägger därför stor vikt vid underhåll och förnyelse av elnätet. Vår styrka är närheten till våra kunder. Vi finns till för kunderna och de vet att hos oss får de snabbt och enkelt tag på en person som kan svara på deras frågor.

Töre
Foto från Töre.

Töre

Töre är en tätort i Kalix kommun som ligger 25 kilometer väster om Kalix och har ca 1100 invånare. Töre är den största tätorten på Kalix landsbygd och här finns Sveriges nordligaste djuphamn, Töre hamn.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0923-64 00 13
E-post: info@toreenergi.se
Hemsida: www.toreenergi.se


Adress:
Töre Energi ek. för.
Hantverksvägen 14
952 43 Töre

.