Ålem Energi

Ålem Energi är ett elbolag som erbjuder sina kunder 100% förnybar och närproducerad el. De har främst lokala kunder i området och elen produceras främst via bolagets egna vattenkraftverk, vindkraftverk och solcellsanläggningar.

ålem energi

Elbolag i Mönsterås kommun, Kalmar

På sin webbplats ger Ålem Energi följande information:

När du köper el till ditt hem köper du dels leveransen från ditt elnätsföretag och dels själva energin från ditt elhandelsföretag. Ditt elnätsavtal kan du inte välja själv utan det är det företag som har ledningarna fram till din anslutningspunkt vid ditt hus. Ditt elhandelsavtal kan du däremot välja själv. Ålem energi AB har 100% förnybar och närproducerad el.

timmernabben
Foto från Timmernabben.

Timmernabben

Ålem Energi har sitt huvudkontor i Timmernabben som är en tätort i Ålems socken, Mönsterås kommun, Kalmar län. Orten ligger vid Kalmarsund och var tidigare en lotsplats för utskeppning av timmer med varvsindustri. Namnet kommer från de sammansatta orden ”timmer” och ”nabbe”, där nabbe är en synonym för udde. Orten har 1 412 invånare och en del fiske finns på orten samt viss tillverkning av kakelugnar och konfektyr.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0499-223 62
E-post: info@alemenergi.se
Hemsida: www.alemenergi.se


Adress:
Ålem Energi
Råsnäsvägen 103
384 71 Timmernabben

.