Almnäs Bruk

Almnäs Bruk äger elnätet på landsbygden utanför Hjo i Västra Götaland. De förbrukar stor del av den kraft de köper in, ca 40%. Kunder är lantbruk och privata hushåll.

Almnäs bruk elbolag

Elbolag Almnäs Bruk utanför Hjo

På sin webbplats ger Almnäs Bruk följande information om sin verksamhet:

Almnäs är en mycket gammal gård med rötter i medeltiden. Gården nämns för första gången i ett pärmebrev till den Äldre Västgötalagen daterat den 14 augusti 1225. Där beskrivs hur munkarna i Alvastra kloster träffade häradshövdingen och lagmännen i Västergötland för att staka ut gränserna för en del av det som sedan kom att bli Almnäs.

Almnäs Bruk äger elnätet på landsbygden direkt söder om Hjo tätort. Vi förbrukar själva ungefär 40% av den kraft vi köper in. Nätet har ca 310 abonnenter, huvudsakligen lantbruk och privata hushåll samt fritidsbostäder. Ett vindkraftverk, beläget på Hjällö gård är anslutet till nätet. All el som distribueras är så kallad grön förnybar el.

Hjo
Vacker vy från Hjo.

Hjo

Hjo är vackert beläget vid Vätterns västra strand och tillhör Hjo kommun i Västra Götalands län. Hjo är kända för att vara en trästad och 1990 tilldelades Hjo Europa Nostras hedersmedalj med motiveringen ”för det beaktansvärda bevarandet av den samlade trästaden Hjo, vilket inneburit ett bibehållande av dess särprägel och charm”

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0503-16005
E-post: tb@almnas.com
Hemsida: http://www.almnas.com/


Adress:
Almnäs Bruk AB
Almnäs
544 94 Hjo

.