Årsunda Kraft

Årsunda Kraft är en ekonomisk förening med lokala kunder i området. De levererar el från energikällor som vatten, sol, vind och biobränsle till sina kunder. Enligt föreningen producerar de endast 100% förnybar el.

Årsunda kraft

Elbolag i Sandvikens kommun

På sin webbplats ger Årsunda Kraft följande information:

Årsunda Kraft & Belysningsförening är en ekonomisk förening som drivs utan vinstintresse med uppgift att distribuera elkraft inom föreningens verksamhetsområde. Föreningen ägs av sina medlemmar som äger fastighet eller förfogar över anläggning inom verksamhetsområdet och är elkraftsförbrukare. Antal medlemmar är idag ca 1 500 st. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vår affärsidé är att ge våra medlemmar en god service, goda råd och säkra leveranser till konkurrenskraftiga priser.

årsunda
Foto på Årsunda kyrka.

Årsunda

Årsunda är en tätort i Sandvikens kommun, Gävleborgs län och har 1 026 invånare. Orten ligger vackert belägen vid länsväg 272 och består av områdena Berga, Vida, Lund Hedkarby, Fänja, Sjövik, Sörby. Inte långt från ortens kyrka finns vikingagravar som är väl bevarade.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 026 – 29 08 54
E-post: info@arsunda-kraft.se
Hemsida: arsunda-kraft.se


Adress:
Årsunda Kraft
Hedkarbyvägen 22
811 73 Årsunda

.