Elprisets delar på elräkningen

Här försöker vi förklara elprisets delar på elräkningen, för det finns flera som vill vara med och dela på kakan. Till dagens elpris så ska du addera elhandelsbolagens påslag (som oftast handlar om ören), elnätsbolagens kostnad (elnätsavgiften) och statens kostnad (skatter och avgifter).

Kundens elkostnader

Konsumentpriset på el består alltså av tre kostnadsdelar – elhandel, elnät samt skatter och avgifter. Konsumentpriset varierar mellan olika kundkategorier, mellan stad och landsbygd och mellan länderna i Norden. Halva kostnaden som en svensk typkund betalar för el består av skatter och avgifter.

Elprisets fördelning i tre delar

På elmarknaden har kunden möjlighet att fritt välja elhandelsföretag för sin el, där företagen erbjuder olika prismodeller. Konsumenternas elkostnader varierar också på grund av olika kostnader för elnätstjänsten, skillnader i beskattning, subventioner och statliga regleringar.

Konsumentpriset består i huvudsak av tre delar:

  • En elhandelskostnad för använd el. Det är denna del av elräkningen som påverkas av konkurrens mellan elhandelsföretagen på elmarknaden.
  • En elnätskostnad för överföring av el till användaren via elnätet.
  • Skatter och avgifter: energiskatt, moms och avgifter till myndigheter.

Skatterna som kunden betalar är dels en energiskatt på el,  dels moms med 25 procent på det totala priset för elnät plus elhandel plus energiskatten. Vissa myndighetsavgifter tillkommer. Från och med den 1 januari 2023 ökades energiskatten till 49 öre per kWh (inklusive moms). Jämfört med föregående år, då energiskatten var 45 öre per kWh, innebär detta en höjning på 4,0 öre per kWh. Majoriteten av kunderna i Sverige berörs av denna skattesats. För de konsumenter som har en reducerad energiskatt kommer energiskatten att vara 37 öre per kWh (inklusive moms) under 2023.

Lämna en kommentar