Vad är ett elhandelsbolag?

Elhandelsbolag är företag som främst fokuserar på försäljning och distribution av elektricitet till konsumenter och företag. Deras huvudsakliga verksamhet är att köpa elektricitet från olika produktionskällor och sälja den vidare till slutkunder. Elhandelsbolagen är skilda från elnätägare, vilka äger och ansvarar för elnäten genom vilka elektriciteten transporteras. Man kan även kalla de rena elhandelsbolagen för oberoende elbolag, vilket flera av dem använder i sin marknadsföring. De har oftast inget intresse av högre elpriser då deras påslag oftast är ett fast pris.

I Sverige finns det flera elhandelsbolag som inte är elnätägare, många av dem listas som elbolag här på elbolag.eu.

Det är viktigt att skilja mellan elhandelsbolag och elnätägare eftersom de har olika roller och ansvarsområden inom elförsörjningen. Elhandelsbolagen fokuserar på att sälja el till kunderna, medan elnätägare ansvarar för att underhålla och distribuera elektriciteten genom sina elnät.

Lämna en kommentar