Bixia AB

Bixia AB är ett elbolag i Linköping som ägs av Tekniska verken och de erbjuder sina kunder som finns i hela landet både förnybar och lokalproducerad el. Bolaget satsar på grön el från lokala elproducenter som har vindkraftverk, vattenkraftverk eller solpaneler.

Bixia

Elbolag i Linköping

På sin webbplats ger Bixia AB följande information:

Vi på elbolaget Bixia arbetar för att öka andelen lokalproducerad el. Vi gör det genom att utveckla hållbara energitjänster och vara ett av de elbolag i Sverige som köper in störst andel förnybar och lokalt producerad el. Ersättningen går direkt tillbaka till producenterna, som på så sätt kan investera i mer förnybar el. Det är vårt sätt att bidra till såväl ett bättre klimat som det lokala näringslivet.

Linköping
Foto på tekniska verken i Linköping.

Linköping

Bixia AB har sitt huvudkontor i Linköping som är en tätort i Östergötland och residensstad i Östergötlands län. Linköping är en universitetsstad, Sveriges åttonde största tätort med 166 673 invånare i kommunen.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0771 – 60 30 30
E-post: kundservice@bixia.se
Hemsida: bixia.se


Adress:
Bixia AB
Box 1510
581 15 Linköping

.