Eksjö Energi

Eksjö Energi AB är ett elbolag med kunder i hela Sverige. De levererar el via förnybara energikällor som sol, vind och vatten.

Eksjö Energi

Elbolag i Småland, Jönköpings län

På sin webbplats ger Eksjö Energi följande information:

Med kundfokus i en resurseffektiv organisation tar vi tillsammans ansvar för en hållbar utveckling för vår och kommande generationers bästa. Eksjö Energis verksamhet ska kännetecknas av: engagemang, ansvarstagande och professionalism. Eksjö Energis organisation består av moderbolaget Eksjö Energi AB samt de två dotterbolagen Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi ELIT AB. Eksjö Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Eksjö Stadshus AB. Styrelserna i Eksjö Energis samtliga bolag (förutom delvis i Eksjö Energi ELIT AB) består av politiskt valda representanter.

Eksjö
Gamla stan i Eksjö

Eksjö

Eksjö är en tätort i Småland, Jönköpings län med 11 023 invånare. Staden är känd för att tidigt ha blivit en militärstad (1400-talet) och som en av Sveriges bäst bevarade trästäder. Gamla stan har många K-märkta byggnader och är en unik stadsdel i Eksjö

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0381-19 20 20
E-post: kundtjanst@eksjoenergi.se
Hemsida: eksjoenergi.se


Adress:
Eksjö Energi AB
Telegatan 8
575 80 Eksjö

.