Falu Energi & Vatten

Falu Energi och Vatten är ett kommunägt elbolag i Falun med kunder i hela Sverige. De erbjuder kunder som bor i Falun ”Falupriset”, ett elavtal som ska ge ett tryggare elpris enligt bolaget. De levererar el till företag och privatpersoner.

Falu Energi och vatten

Elbolag i Dalarna

På sin webbplats ger Falu Energi & Vatten följande information:

Vi gör alltid vårt bästa för våra kunder – medborgarna, företagarna, ja, alla som lever och verkar i Falu kommun. Det gör vi genom att lyssna, lösa problem, hitta rätt tjänster och hjälpa människor att förstå hur beslut som fattas idag påverkar framtiden. Vår strävan är att alla vi möter ska känna sig nöjda med vårt bemötande och agerande.

Bild från Falun

Falun

Falun är en tätort i Dalarna, Falu kommun och har 59 876 invånare i kommunen. Det är Sverige 28:e största tätort och Dalarnas näst största tätort. Faluån rinner igenom staden vilket gör att ån delar staden i två delar (den ljuvliga och den gruvliga sidan).

Kontaktuppgifter

Kundservice: 023-77 49 00
E-post: info@fev.se
Hemsida: fev.se


Adress:
Falu Energi & Vatten
Västermalmsvägen 12
791 77 Falun

.