Gävle Energi

Gävle Energi AB är ett elbolag som erbjuder miljövänlig el till villor, lägenheter eller sommarstugor. De levererar el till företag och privatpersoner.

Gävle energi

Elbolag i Gästrikland

På sin webbplats ger Gävle Energi följande information:

All vår el är 100% förnybar och det innebär att elen kommer från källor som vatten, vind och biobränsle. Det är ett av våra många bidrag till att skapa en bättre miljö och en hållbar framtid.

Gävle
Foto på Gävle.

Gävle

Gävle är en tätort i Gästrikland, Gävleborgs län och är Sveriges 14:e största stad med 103 337 invånare i kommunen. Gävleån mynnar i Inre fjärden av Gävlebukten och 15 km sydost om Gävle mynnar Dalälven.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 026-17 85 75
E-post: kundservice@gavleenergi.se
Hemsida: www.gavleenergi.se


Adress:
Gävle Energi AB
Förrådsgatan 6
803 09 Gävle

.