Höganäs Energi

Höganäs Energi AB är ett kommunalägt elbolag med lokala kunder i Kullabygden, Skåne. De levererar el till företag och privatpersoner.

Höganäs energi

Elbolag i Skåne län

På sin webbplats ger Höganäs Energi följande information:

Höganäs Energi är Kullabygdens kommunalägda energibolag. Vi ska skapa förutsättningar för ett funktionellt och hållbart liv för Kullabygdens invånare, företag och besökare. Vi tillhandahåller en helhetslösning med pålitlig infrastruktur och tjänster för energi, värme och kommunikation. Och vi blickar hela tiden framåt mot nya sätt att förbättra livet på Kullabygden. Ledstjärnorna som genomsyrar vårt förhållningssätt och dagliga arbete är: Hjälpsamhet, Engagemang och Glädje. Vi har stark lokal förankring och ska vara det självklara valet i Kullabygden.

Höganäs
Foto på Höganäs museum.

Höganäs

Höganäs är en tätort i Höganäs kommun, Skåne län med 28 080 invånare i kommunen. Höganäs, är känt för bland annat Höganäs Museum & konsthall samt tillverkning av de eldfasta höganäskrusen.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 042-33 74 00
E-post: kundservice.el@hoganas.se
Hemsida: www.hoganasenergi.se


Adress:
Höganäs Energi AB
Verkstadsgatan 13 C
263 82 Höganäs

.