Karlskoga Energi & Miljö

Karlskoga Energi & Miljö är ett elbolag med kunder i främst Karlskoga, Örebro län. De levererar el till företag och privatpersoner.

Karlskoga energi och miljö

Elbolag i Örebro län

På sin webbplats ger Karlskoga Energi & Miljö följande information:

Karlskoga Energi & Miljö består av cirka 190 medarbetare som tillsammans skapar en trygg vardag för våra kunder i och runtom Karlskoga. Vi arbetar inte bara med samhällsviktiga funktioner – vi vill även bidra till utvecklingen av ett levande och inkluderande Karlskoga. Det gör vi bland annat genom sponsring av idrotts- och kulturliv, välgörenhet, engagemang vid lokala evenemang, integrationsprojekt och en ständig utveckling av hållbara lösningar.

Karlskoga
Foto på Karlskoga lasarett.

Karlskoga

Karlskoga är centralort i Karlskoga kommun, Örebro län och har 30 310 invånare i kommunen. Karlskoga är Örebro läns näst största tätort och ligger vid Möckelns norra strand. Karlskoga är bland annat känt för industriföretaget och vapentillverkaren Bofors.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0586 – 750 100
E-post: info@karlskogaenergi.se
Hemsida: www.karlskogaenergi.se


Adress:
Karlskoga Energi & Miljö
Box 42
691 21 Karlskoga

.