Linde Energi

Linde Energi är ett elbolag med kunder i främst Bergslagen, Örebro län. De levererar el till företag och privatpersoner.

Linde energi

Elbolag i Örebro län

På sin webbplats ger Linde Energi följande information:

Som energiproducent har vi ett större ansvar än att enbart leverera el och värme till bostäder, företag och samhällsfunktioner. Det handlar om hur vi hanterar vår produktion och vilka värderingar som styr oss framåt. Därför är vi stolta över att all vår el är 100 % fossilfri..

Foto från Lindesberg.

Lindesberg

Lindesberg är en tätort i Västmanland, Örebro län som har 23 509 invånare i kommunen. Orten ligger ca 40 km norr om Örebro, vid Lindessjöns norra strand mellan Bottenån och Lilla Lindesjön. De tre största arbetsgivarna i Lindesberg är: kommunen, Lindesbergs lasarett Region Örebro län och Arvin Meritor AB.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se
Hemsida: www.lindeenergi.se


Adress:
Linde Energi
Skrinnargatan 6
711 22 Lindesberg

.