Luleå Energi

Luleå Energi AB är ett elbolag med kunder i hela Sverige och de levererar el till företag och privatpersoner.

Luleå Energi

Elbolag i Norrbotten

På sin webbplats ger Luleå Energi följande information:

Koncernen består av moderbolaget Luleå Energi, de helägda dotterbolagen Luleå Energi Elnät och Lunet, det till 91 procent ägda dotterbolaget Bioenergi i Luleå. Lulekraft ägs till 50 procent av Luleå Energi. Moderbolaget Luleå Energi AB:s affärsområden omfattar elhandelsverksamhet, energitjänster samt produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla.

Luleå
Bild på Luleå Stadshotell.

Luleå

Luleå är en stad i Norrbotten, residensstad för Norrbottens län och stiftsstad för Luleå stift. Luleå är Sveriges 25:e största tätort, med 79 183 invånare i kommunen. Luleå är bland annat känt för att ha en av Sveriges största hamnar och har Skandinaviens nordligaste universitet, Luleå Tekniska Universitet. På Porsön finns Facebooks datacenter och i staden finns även Metallurgiskt centrum med stålindustri och avancerad forskning.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0920-26 44 00
E-post: info@luleaenergi.se
Hemsida: www.luleaenergi.se


Adress:
Luleå Energi
Energigränden 1
973 47 Luleå

.