Mälarenergi

Mälarenergi är ett elbolag som ägs av Västerås stad och har kunder i hela landet. De levererar el till företag och privatpersoner.

Elbolag i Västerås

På sin webbplats ger Mälarenergi följande information:

Vi på Mälarenergi bryr oss om och utvecklar det samhälle vi lever i. Varje dag året om. Det har vi gjort i 150 år och det kommer vi fortsätta att göra. Med hållbara produkter och tjänster bidrar vi till minskad klimatpåverkan och ett mer hållbart samhälle. Vi ägs till 100 procent av Västerås stad. Det är vi som förser dig med allt det som du behöver; elavtal, elnät, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla och fiber. Men vi erbjuder också konsulttjänster, energioptimering och elbilsladdning.

västerås
Vacker vy över Västerås.

Västerås

Västerås är en tätort i Västmanland, residensstad för Västmanlands län och är Sveriges sjätte största tätort med 156 838 invånare i kommunen. Västerås ligger vid vid Mälarens norra strand, ca 10 mil väster om Stockholm.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 021 – 39 50 50
E-post: post@malarenergi.se
Hemsida: www.malarenergi.se


Adress:
Mälarenergi
Gasverksgatan 7
721 30 Västerås

.