Mellanskånes Kraft AB

Mellanskånes Kraft AB är en ekonomisk förening som distribuerar el till kunder i hela landet. De levererar el till företag och privatpersoner.

Mellanskånes kraft ab

Elbolag i Skåne län

På sin webbplats ger Mellanskånes Kraft AB följande information:

Mellersta Skånes Kraft ekonomisk förening grundades 1923 som förening när kunderna på landsbygden mellan Tjörnarp och Linderöd ville ha el. De distribuerar ut el och elservice till elkonsumenter i deras nätområde. Dotterbolaget Mellanskånes Kraft AB är en elhandlare som säljer el i hela Sverige men är även anvisningsleverantör till Mellersta Skånes krafts nätkunder.

Tjönarp
Foto på Tjönarp`s kyrka.

Tjönarp

Tjörnarp är en tätort i Höörs kommun, Skåne län som har 896 invånare. Orten ligger mellan Tjörnarpssjön och riksväg 23 vid södra stambanan. 1874 byggdes stationen vid Södra stambanan som gynnade Tjörnarp på många sätt. På 1950-talet fanns det många industrier på orten som exempelvis Gunnarps tegelbruk, stärkelsefabrik, kappfabrik, strumpfabrik, mejeri och kvarn.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0413-48 90 00
E-post: info@mskraft.se
Hemsida: mskraft.nu


Adress:
Mellanskånes Kraft AB
Landsvägen 77
243 72 Tjörnarp

.