Nyköping Vattenkraft AB

Nyköping Vattenkraft AB är ett elbolag med kunder i hela landet. De levererar vattenkraft till företag och privatpersoner.

nyköping vattenkraft ab

Elbolag i Södermanland

På sin webbplats ger Nyköping Vattenkraft AB följande information:

Vi jobbar bara med att sälja och producera vattenkraft. Vattenkraft är det mest miljövänliga sättet att producera el som finns. Sverige är gynnat av sin natur att ha dessa tillgångar. All el vi säljer är garanterat vattenkraft. Det finns dock en del nackdelar även med vattenkraft. Det gäller främst att stationerna är ett hinder för att fisk skall kunna vandra fritt såsom den gjorde innan kraftstationerna fanns. Därför ligger det i vårt intresse att investera hela överskottet till olika projekt för att stödja en positiv utveckling av Nyköpingsån. Nyköping Vattenkraft är ett ”non-profit” bolag och kommer med andra ord inte ta ut någon vinst.

Foto på Sparbankshuset i Nyköping.

Nyköping

Nyköping är en tätort i Södermanland, residensstad i Södermanlands län och den näst största staden i länet med 57 984 invånare i kommunen. Nyköping ligger där Nyköpingsån och Kilaån rinner ut i Stadsfjärden och Östersjön. I centrum finns två kyrkor från 1200-talet, Sankt Nicolai kyrka och Alla Helgona kyrka.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0155-120950
E-post: vattenkraft@nykoping.se
Hemsida: nyvk.se


Adress:
Nyköping Vattenkraft AB
c/o Nyköpings Kommun
611 83 Nyköping

.