Rödeby Energi

Rödeby Energi är en lokal elleverantör med kunder i främst Rödeby Elverks nätområde. De levererar el till företag och privatpersoner.

Rödeby energi

Elbolag i Blekinge

På sin webbplats ger Rödeby Energi följande information:

Rödeby Energi AB är en lokal elleverantör och ett helägt dotterbolag till nätbolaget Rödeby Elverk ek. för. Vi står för närheten till kunden med personlig service. Rödeby Energi AB startades 1996 och bedriver elhandel och har idag ca 4000 kunder, ca 75% bor inom Rödeby Elverks nätområde. Resterande är utspridda över hela landet men allra störst andel bor i södra Sverige. Rödeby Elverk har förutom Rödeby Energi AB även dotterbolaget Rödeby Kraft AB som äger vattenkraftverk och solceller på taken på våra anläggningar. Rödeby Elverk har tillsammans med Solect Power AB startat BlekingeSol som idag äger två solcellsparker.

Rödeby
Foto på Rödeby kyrka.

Rödeby

Rödeby är en tätort i Karlskrona kommun, Blekinge län som ligger ca 1,2 mil norr om Karlskrona och är den näst största tätorten i Karlskrona kommun. Antal invånare: 3 517. I Rödeby finns en av Sveriges största grundskolor, Rödebyskolan och på torget finns en unik fontän med skulpturer i gatsten och brons som heter ”Ringar på vattnet”, gjord av Erik Höglund 1976–1977.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0455-485 30
E-post: info@rodebyelverk.net
Hemsida: rodebyenergi.se


Adress:
Rödeby Energi AB
Karlskronavägen 38
373 43 Rödeby

.