Sala-Heby Energi

Sala-Heby Energi är ett elbolag i Västmanlands län med både lokala och nationella kunder. De levererar el till företag och privatpersoner.

sala heby energi

Elbolag i Västmanlands län

På sin webbplats ger Sala-Heby Energi följande information:

SHE – ETT ELBOLAG MED FÖRNYBAR ENERGI OCH GRÖN EL. Sedan år 1973 har vi försett hushåll och byggnader med el och fjärrvärme, hela tiden med hållbarhet och långsiktighet i åtanke. När vi startade vår verksamhet var förnybar energi inte ett lika vanligt förekommande begrepp, Men sedan många år tillbaka har det varit helt naturligt för oss att endast sälja fossilfri förnybar energi. Vårt fokus är att du som kund, privat eller företag, ska känna dig trygg när du väljer oss som elbolag. Vi på SHE brukar kalla oss för en lokal leverantör med nationell marknad, då många av de som arbetar hos oss även bor och lever i Sala och Heby kommuner. Vi vill ge dig en personlig och trygg känsla.

sala
Foto på Sala rådhus.

Sala

Sala är en tätort i Sala kommun, Västmanlands län som har 22 995 invånare i kommunen. I Sala finns Väsby Kungsgård och Aguélimuseet. Staden grundades 1624 och anlades med fyra gator i öst–västlig riktning och tio gator i nord–sydlig riktning. Gatorna fick kvadratiska eller rektangulära former, varav staden kallas för rutnätsstaden.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0224-576 10
E-post: kundtjanst@sheab.se
Hemsida: sheab.se


Adress:
Sala-Heby Energi
Fabriksgatan 14
733 39 Sala

.