Sandhult-Sandareds Elektriska (SSEL)

Sandhult-Sandareds Elektriska (SSEL) är en ekonomisk förening med kunder i främst Sandared, Sjömarken, Sandhult och Ekås. De levererar el till företag och privatpersoner.

Sandhult Sandareds Elektriska

Elbolag i Borås

På sin webbplats ger Sandhult-Sandareds Elektriska följande information:

Sandhult-Sandareds Elektriska ek. för. är en ekonomisk förening med drygt 3.500 kunder inom sitt verksamhetsområde i Sandared, Sjömarken, Sandhult och Ekås. Energiomsättningen är ca 55 GWh (55 000 000 kWh) och antalet anställda är 6. Vi är ett lokalt ägt företag där ca 2.500 av våra kunder är delägare i föreningen. Detta är en stor styrka för oss. Vår lokala förankring och ett mångårigt målinriktat arbete för ökad leveranssäkerhet är två viktiga parametrar som starkt bidrar till att vi håller en hög servicenivå och att kunderna/ägarna kan känna trygghet av en säker elleverans från oss./p>

Sjömarken
Vacker vy över Viaredssjön, Sjömarken.

Sjömarken

Sjömarken, belägen vid Viaredssjön och ligger ca 5 km väster om Borås kommun har 2 829 invånare. Sjömarken har under lång tid varit bebyggd med sommarstugor men har utvecklats till ett populärt villaområde för framförallt barnfamiljer. På orten finns en vacker badplats intill Viaredssjön med en stor badstrand och lång brygga. Under sommaren är badplatsen välbesökt av barn från Borås eftersom badområdet har både stora gräsytor och sen 2014 två nya lekplatser samt ett stort klätternät.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 033 – 23 37 55
E-post: info@ssel.se
Hemsida: ssel.se


Adress:
Sandhult-Sandareds Elektriska AB
Hagavägen 11
518 40 Sjömarken

.