Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft är ett elbolag med kunder i hela landet. De levererar el till företag, organisationer och privatpersoner.

Skellefteå kraft

Elbolag i Västerbotten

På sin webbplats ger Skellefteå Kraft följande information:

Skellefteå Krafts uppdrag från ägaren, Skellefteå kommun, är att trygga regionens energiförsörjning och samtidigt skapa en lönsam tillväxt som främjar regionens utveckling. Vårt arbete med att skapa värde omfattar alla delar av verksamheten och hela värdekedjan, från val av energikällor och produktion av el och värme, till distribution och kundernas slutanvändning.

Skellefteå
Foto på Lejonströmsbron i Skellefteå.

Skellefteå

Skellefteå är en tätort i Skellefteå kommun, Västerbottens län och har 74 402 invånare i kommunen. Staden grundades 1845, är indelat i 24 stadsdelar och kallas ibland ”Guldstaden” på grund av Boliden AB:s långvariga verksamhet i området. I centrum finns flera lagskyddade byggnadsminnen som exempelvis majorsbostället Nyborg, Bonnstan, Livréboden och Lejonströmsbron.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0910–77 25 50
E-post: kundservice@skekraft.se
Hemsida: www.skekraft.se


Adress:
Skellefteå Kraft
Kanalgatan 71
931 80 Skellefteå

.