SkyllbergsKraft AB

SkyllbergsKraft AB är ett elbolag med kunder i främst Skylleberg, Askersunds kommun. De levererar el till företag, organisationer och privatpersoner.

Skyllbergskraft ab

Elbolag i Askersund

På sin webbplats ger SkyllbergsKraft AB följande information:

Skyllbergs Bruk började bygga kraftledningar för drygt 100 år sedan. Först elektrifierades industrin och därefter den kringliggande landsbygden, företrädesvis på mark som bruket ägde. Idag omfattar elnätet ett område mellan Kårberg i väster och Närkesberg i öster, respektive Skogaholm i norr och Mariedamm i söder. Ungefär 1400 abonnenter är anslutna till elnätet. Nätet består av 175 kilometer högspännings- och 200 kilometer lågspänningsledningar samt cirka 150 transformatorstationer. En del av den elkraft som säljs produceras i fyra egna mindre vattenkraftverk: två i Skogaholm och två i Skyllberg. Dotterbolaget SkyllbergsKraft AB ansvarar för elförsäljningen, medan Skyllbergs Bruks AB driver och förnyar kraftnätet.

Skyllberg
Foto på Skyllberg station 1898.

Skyllberg

Skyllberg är en liten ort i Askersunds kommun, belägen i Lerbäcks socken som har 78 invånare. Ett av Sveriges äldsta företag finns här, Skyllbergs Bruk som är en modern industri med flera olika affärsområden. Verksamhetens kärna är via dotterbolaget Skyllberg Industri AB som tillverkar och bearbetar stålprodukter.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0583-403 00
E-post: info@skyllbergsbruk.se
Hemsida: www.skyllbergsbruk.se


Adress:
Skyllbergskraft B
Brukskontoret
694 99 Skyllberg

.