Söderhamn Nära

Söderhamn Nära är ett elbolag med kunder i hela Sverige. De levererar el till företag, organisationer och privatpersoner.

söderhamn nära

Elbolag i Gävleborgs län

På sin webbplats ger Söderhamn Nära följande information:

Söderhamn Nära bildades 2009, men de enskilda delarna som Söderhamn Nära består av är betydligt äldre. Redan 1893 inleddes verksamheten med att det bildades ett belysningsbolag. Sedan dess har en hel del hänt och här kan du läsa om några viktiga milstolpar samt lite grann om nyckeltal och annat intressant som har med Söderhamn Nära att göra.

söderhamn
Foto från Södra Hamngatan i Söderhamn.

Söderhamn

Söderhamn är ort i Gävleborgs län, Hälsingland med Bottenhavet i öster och har 25 258 invånare i kommunen. Staden grundades 1620 då Söderhamns gevärsfaktori startade sin verksamhet och staden är en hamnplats där fiske och handel länge bedrivits.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0270-766 10
E-post: info@soderhamnnara.se
Hemsida: www.soderhamnnara.se


Adress:
Söderhamn Nära
Box 94
826 22 Söderhamn

.