Sölvesborg Energi

Sölvesborg Energi är ett lokalt elbolag med kunder i främst Sölvesborg, Blekinge. De levererar el till företag och privatpersoner.

sölvesborg energi

Elbolag i Blekinge

På sin webbplats ger Sölvesborg Energi följande information:

Sölvesborg Energi är en trygg, lokal serviceleverantör. Vi ser till att du har el och fjärrvärme i ledningarna, rent vatten i kranen och ett säkert fibernät för datatrafik. Sölvesborg Energi består av tre olika bolag och har cirka 49 anställda.

sölvesborg
Foto på järnvägsstationen i Sölvesborg.

Sölvesborg

Sölvesborg är en tätort i Sölvesborgs kommun, Blekinge län nära den skånska gränsen som har 17 514 invånare i kommunen. Orten ligger på Sölvesborgshalvön, undantaget stadsdelarna Sölve och Ljungaviken som ligger på Listerlandet. En av Sveriges störta bokskogar finns norr om Sölvesborg och här finns även Ryssberget, där Blekinges största björk står.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0456-81 68 80
E-post: info@solvesborgenergi.se
Hemsida: solvesborgenergi.se


Adress:
Sölvesborg Energi och Vatten AB
294 80 Sölvesborg

.