Svensk Kärnkraft Ab

Svensk Kärnkraft AB är ett elbolag i Malmö som levererar 100% kärnkraft till sina kunder som finns i hela Sverige. Bolaget fokuserar på att inga fungerande kärnkraftverk ska stängas ner och att möjliggöra att nya, moderna kärnkraftverk byggs.

svensk kärnkraft

Elbolag i Malmö

På sin webbplats ger Svensk Kärnkraft följande information:

Bakom Svensk Kärnkraft AB står några av Sveriges vassaste opinionsbildare. Det är människor som är proffs på att påverka politiken. Vi gör det genom att informera allmänheten och sätta press på hela det politiska spektrat.

malmö
Foto från Malmö.

Malmö

Svensk Kärnkraft AB har sitt säte i Malmö som är Sveriges tredje största tätort och har 357 377 invånare i kommunen. Malmö kallas ofta för Parkernas stad” eftersom det finns en stor gamal parkanläggning mitt i staden.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 010-1014020
E-post: kundservice@karnkraft.se
Hemsida: www.karnkraft.se


Adress:
Svensk Kärnkraft AB
Signalgatan 17
211 14 MALMÖ

.