Umeå Energi AB

Umeå Energi AB är ett elbolag i Umeå med kunder i hela Sverige som levererar el till företag och privatpersoner. Bolaget vill ge sina kunder en lättare vardag och de producerar och säljer förnybar el från sol, vind, vatten och skog.

umeå energi

Elbolag i Västerbotten

På sin webbplats ger Umeå Energi följande information:

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vi vill utmana genom nytänkande och är drivande i Umeåregionens hållbara utveckling. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen.

umeå
Foto på Broparken i Umeå.

Umeå

Umeå är en tätort i Västerbottens län och en universitetsstad med ca 16 000 studenter som har 132 235 invånare i kommunen. Umeå är Norrlands största tätort samt Sveriges 13:e största tätort. Staden kallas även för Björkarnas stad och ligger vackert vid Umeälven som är en av de stora Norrlandsälvarna, hela 470 km lång.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 090-16 00 00
E-post: umea.energi@umeaenergi.se
Hemsida: www.umeaenergi.se


Adress:
Umeå Energi AB
Box 224
901 05 Umeå

.