Vaggeryds Energi AB

Vaggeryds Energi AB är ett elbolag som ägs av Vaggeryds kommun och de levererar el till företag och privatpersoner i hela Sverige. De erbjuder fem olika elavtal och som kund kan du även välja att köpa klimatvänlig el.

vaggeryds energi

Elbolag i Jönköpings län

På sin webbplats ger Vaggeryds Energi följande information:

Vaggeryds Energi är ett av Vaggeryds kommuns helägda bolag. Verksamhetens syfte är att producera och sälja energi i form av fjärrvärme, att handla med elenergi samt att bygga och underhålla nätet för datakommunikation inom kommunen. Bolaget bildades den 1 januari 1995 genom en sammanslagning av Vaggeryds Värmeverk AB Vaggeryds Elverks elhandelsavdelning.

vaggeryd
Foto på stationen i Vaggeryd.

Vaggeryd

Vaggeryd är en tätort i Vaggeryds kommun, Jönköpings län som ligger ca tre mil söder om Jönköping och har 14 854 invånare i kommunen. Ån Lagan rinner genom samhället och här finns järnvägsförbindelse till bland annat Jönköping och Halmstad-Nässjö. Vaggeryd är känt för bland annat Vaggerydstravet och den klassiska Vaggerydskorven.

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0393-785 00
E-post: kundservice@vaggerydsenergi.se
Hemsida: www.vaggerydsenergi.se


Adress:
Vaggeryds Energi AB
Hermes väg 10
567 32 Vaggeryd

.